Nakladnik
Etnografski muzej

 

Za nakladnika
Goranka Horjan

 

Autorica
Željka Petrović Osmak

 

Prijevod na engleski
Biserka Jaramazović Čurković (o projektu, glazbala)
Anita Ćutić (kataloški pregled)

 

Lektura
Tinka Katić (o projektu, glazbala)

 

Fotografija
Matija Dronjić
Nina Koydl
Dokumentacija Etnografskog muzeja u Zagrebu

 

Zvučni zapisi
Jana Osmak (idiofona glazbala)
Lana Moslavac (aerofona i kordofona glazbala)
Stjepan Večković (aerofona glazbala)

 

Programiranje, izrada i održavanje
Link 2 d.o.o.

 

Projekt je financiralo:
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske

 

Zagreb, 2017.