Čegrtaljka - okretaljka
Ivan Šakić
Aljmaš, 19. st.
drvo
tesanje, izrezivanje, umetanje,  rovašenje

dužina štapa = 26 cm
dužina pera = 23 cm
dužina pločice = 26,5 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

POH-468/1920
Zbirka glazbala Franje Ksavera Kuhača

Opis

Ručna čegrtaljka (okretaljka ili vrtaljka) je idiofoni muzički instrument izrađen od drveta. Čegrtavi zvuk proizvodi plosnata daščica koja svojim užim, tupim krajem udara u izrezana rebra valjka kada se instrumentom zamahne. Daščica je fiksirana između dvije drvene ploče spojene stupićima i učvršćena drvenim klinovima. Rubovi ploča ukrašeni su rovašenim cik-cak ornamentom.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-48_cegrtaljka_-_aljmas/468.mp3

Ukratko

Ovu je čegrtaljku Kuhaču darovao pudar (poljski i vinogradarski čuvar) Ivan Šakić iz Aljmaša. Šakić je čegrtaljku sam izradio iz drveta a njome je tijekom službe plašio čvorke, vrapce i druge ptice koje su oblijetale polja. Ova se čegrtaljka također koristila u crkvi umjesto zvona kada su se na Veliki Četvrtak, Petak i Subotu pred Uskrs najavljivali crkveni obredi s obzirom da se to nije smjelo raditi zvonima. Čegrtaljka se također koristila kao sredstvo bučenja tijekom pokladnog slavlja.