Grmavica - germjavica
Vrbnik, Krk, 2. des. 20. st.
drvo, špaga
rezanje

 

dužina1 = 21,3 cm
širina1 = 5,2 cm
dužina2 = 25 cm
širina2 = 5,6 cm
dužina3 = 18,8 cm
širina3 = 5,6 cm
dužina4 = 19 cm
širina4 = 4,8 cm
dužina5 = 19 cm
širina5 = 4,5 cm


Et 9765a-e
Zbirka glazbala

Opis

Grmavica se sastoji iz više komada drvenih daščica međusobno privezanih špagom. Brzim okretanjem proizvodi se zvuk sličan grmljavini prema čemu je grmavica i dobila naziv. Za ovo je glazbalo zabilježen i naziv zujača na otoku Krku.

Ukratko

Zvuk se proizvodi na način da svirač velikom brzinom okreće drvene pločice, obično iznad svoje glave, proizvodeći na taj način zvuk sličan grmljavini prema čemu je glazbalo i dobilo naziv. Germjavica se u prošlosti nalazila "… u raznim kulturama diljem svijeta kao vrlo moćno magijsko sredstvo za izazivanje kiše i tjeranje zlih sila. U današnje je vrijeme, poput mnogih drugih jednostavnih glazbala, dječja igračka." (Ćaleta, 2001: 432).