Gusle - guslice

Petrovo Selo, 2. pol. 19. st.

kukuruzovina

kalanje, rezanje

 

dužina gusli = 27,8 cm

dužina gudala = 28,8 cm

 

ES 92ab

Zbirka glazbala

 

Opis

Gusle od kukuruzovine s gudalom izrađene od kore koja je odlupljena, kalana i izrezana. Dio koji imitira strune je podložen s komadićem kore na oba kraja. Gudalo i gusle su jednako izrađeni, razlika je u veličini, gudalo je nešto manjih dimenzija.

Ukratko

Guslice su se obično koristile kao dječja svirala koju su izrađivali odrasli ili su ih uz pomoć starijih izrađivala djeca za vlastitu zabavu.