Trojke - trojnice
Brod na Savi - 1. pol. 20. st.
drvo
rezanje, bušenje, paljenje, rezbarenje


dužina = 26,6 cm
širina gornjeg dijela = 5 cm
širina donjeg dijela = 6,4 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 13,6 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,5 do 1,6 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

Et 1839
Zbirka glazbala

Opis

Trojke, trocijevna labijalna monoksilna svirala izrađena iz jednog komada drva i ukrašena paljenim ornamentima. Rupice za prebiranje su izbušene slijedećim rasporedom: na jednoj su cijevi četiri rupice, na drugoj tri, a na trećoj nema rupica za prebiranje (4:3:0)

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-28_trojke_-_brod_na_savi/1839.mp3