Ravanastron
Kina, 2. pol. 19. st.
drvo
rezanje, tokarenje, rezbarenje

 

dužina instrumenta = 67 cm

 

POH-423ab/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

 

 

Opis

Ravanastron je kordofono glazbalo izrađeno iz drveta, korpus je rezan i tokaren u obliku malene kutijice kružnog presjeka promjera 8 cm. Vrat je utaknut u korpus sa 2 rupe za ključ (koji nedostaje).