Grmavica

Grmavica pod inventarnim brojem Et 9765(a-e) jednostavniji je oblik idiofona, bez cijevi, koja se na otoku Krku još naziva i germjavica. Radi se o pet malenih drvenih pločica međusobno povezanih špagom provučenom kroz rupicu na jednom kraju drvene pločice. Zvuk se proizvodi na način da svirač velikom brzinom okreće drvene pločice, obično iznad svoje glave, proizvodeći na taj način zvuk sličan grmljavini prema čemu je glazbalo i dobilo naziv.

Germjavica se u prošlosti nalazila "… u raznim kulturama diljem svijeta kao vrlo moćno magijsko sredstvo za izazivanje kiše i tjeranje zlih sila. U današnje je vrijeme, poput mnogih drugih jednostavnih glazbala, dječja igračka." (Ćaleta, 2001: 432).

Predmeti