Bubanj
Ivankovo, 1. pol. 20. st.
drvo, janjeća koža
rezanje, štavljenje, savijanje

visina = 24 cm
promjer = 33 cm

Et 1210
Zbirka glazbala

Opis

Bubanj je izrađen iz jednog komada - drvenog obruča, preko kojeg je s obje strane razapeta štavljena janjeća koža. Zvuk se dobiva uz pomoć dvaju batića kojima se udara po opni.

Ukratko

Ovo se glazbalo koristilo kao pratnja dvojnicama ili tamburama dvožicama na većim slavljima i u svatovima, a Muzeju je darovano 1921. godine.