Bubanj – tamburin
okolica Štipa, 1. pol. 20. st.
drvo, koža, limena pločica
savijanje, napinjanje, rezanje

promjer = 22 cm
debljina = 6 cm

Et 3626
Zbirka glazbala


Opis

Tamburin je izrađen od drva savijenog u obliku obruča preko kojeg je prevučena koža. Koža je prošarana crvenim šarama. Obruč je na tri mjesta probijen, a kroz rupe su provučene i lagano učvršćene po dvije (veća i manja) limene pločice.