Lira - lijerica
otok Mljet, 19. st.
drvo, konjska dlaka

dužina = 42 cm
dužina gudala = 58 cm

Et 6727ab
Zbirka glazbala

Opis

Lijerica je manjeg obima, vrat i korpus izrađeni iz jednog komada, a glasnjača iz drugog komada drva. Ima tri "čivije" i tri žice. Gudalo je izrađeno iz jednog komada drva sa strunama od crne konjske dlake.