Lira - lijerica 
otok Hvar, 1820. g.
drvo (javor), životinjsko crijevo, konjska dlaka
rezanje, dubljenje, vezanje

dužina = 52 cm
širina korpusa = 15 cm
promjer glave = 12 cm
dužina strune 1 = 31,6 cm
dužina strune 2 = 35 cm
dužina strune 3 = 31,2 cm
dužina gudala = 32,5 cm

POH-420ab/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Lijerica je izrađena iz jednog komada drveta javorovine, samo je dio gornjeg pokrova do pola zalijepljen. Tri strune koje su pričvršćene za tri drvena ključa koja se nalaze na gornjem dijelu vrata su napravljene od životinjskih crijeva.

Ukratko

Lijericu u svojim zapisima Kuhač naziva - vijalo: "Lik je vijala plemenitiji od lika gusala, a varjača i gudalo jasno pokazuju odkuda potiče violin" (Kuhač, 1877: 62). Ovu je lijericu Kuhač kupio u gradu Hvaru 1869. godine od lijeričara (ili kako ga Kuhač nazivala "vijalara") Jakova Dujmovića za kojega kaže da je znao "tako vrsno vijati, da je na savjet nekoje hvarske gospode pošao početkom 1860. god. u Trst, pa ondje "concentrirao" uz veliku pohvalu..." (Kuhač 1877: 63).
Lijerica se svirala uz ples na otoku Hvaru, na njoj je svirao lijeričar Jakov Dujmović. Kuhač u svom radu bilježi kako se lijerica  "nikada ne rabi uz pjesmu, nego samo uz ples" te kako je lijerica solistički instrument uz koji "ne pristaje nikakva pratnja, pa ni skup više vijala" (Kuhač, 1877: 64).