Šurle
Motovun, 2. pol. 20. st.
drvo, obrtnički rad glazbalara

dužina = 21,1 cm
dužina usnika = 6,9 cm, pr.=5,4 cm
dužina prebiralice 1 = 15,1 cm
dužina prebiralice 2 = 15 cm

Et 48546
Zbirka glazbala

Opis

Šurle kupljene u Motovunu na jednom sajmu u Istri 1972. godine. Šurle imaju prodorniji zvuk od svirala pa se na njih najčešće svira u nedostatku roženica i miha. Po građi su slične sviralama i mišnicama, ali imaju posve odvojene dvije sviraljke na gornjem dijelu ojačane u obliku debljeg prstena. Imaju dva piska od trstike, kao i mišnice. Šurle se sastoje od zadebljanog dijela koji se zove "grljak" ili "did" i u koji se utaknu dvije kanelice s piskovima. Na desnoj kanelici su izbušene 4, a na lijevoj 3 rupice za prebiranje. Jedna rupica sa stražnje strane desne sviraljke.

Ukratko

Šurle je Etnografskom muzeju poklonila Dubravka Kritovac, supruga pokojnog Ferde Kritovca, arhitekta i sociologa. Fedor Kritovac (kojem su sopile pripadale i koji ih je kupio) je majstorski bez nota svirao istarski (kvarnerski) melos, isključivo za obiteljski ugođaj, prema riječima gospođe Kritovac.