Sopila – mala sopila
Krešimir Galin
Rijeka, 1995. g.
drvo
rezanje, rezbarenje, lakiranje

dužina = 45,2 cm
dužina špuleta = 4,7 cm
dužina krila = 14 cm, pr. = 7 cm
dužina prebiralice = 26,5 cm

Et 48686
Zbirka glazbala

Opis

Sopila mala, izrađena od drveta. Mala i vela sopila se sviraju u paru te je ova mala sopila par vele sopile (inv.br. 48685). Izradio ju je Krešimir Galin, etnoorganolog za fundus Etnografskog muzeja. Na njoj nije sviralo već je izrađena isključivo za potrebe izlaganja. Izrezbareno je na njoj HR 1995.