Bubnjevi

U Zbirci glazbala smještena su četiri membranofona: bubanj iz Ivankova (Slavonija) Et 1210, bubanj iz Sv. Antuna kod Medveje (Istra) Et 2765, tamburin iz okolice Štipa (Makedonija) Et 3626 i tupan iz Tetova (Makedonija) Et 10912

 

Bubanj iz Ivankova izrađen je iz jednog komada drveta unutar kojeg je kao opna navučena janjeća koža a svira se uz pomoć dvaju batića kojima se udara po opni. Ovo se glazbalo koristilo kao pratnja dvojnicama ili tamburama dvožicama na većim slavljima i u svatovima a Muzeju je darovano 1921. godine.

 

Bubanj iz Sv. Antuna u Istri izrađen je od drvenog obruča starog sita preko kojeg je napeta strižena ovčja koža. Ovo je glazbalo imalo dvojaku funkciju u svom primarnom kontekstu – neko se vrijeme upotrebljavalo kao bubanj na raznim proslavama, zabavama i svadbama, a potom kao posuda za branje gljiva.

Predmeti