Mijeh - mišnice
Brest, 2. pol. 19. st.
drvo (javor), koža
rezanje, bušenje, rezbarenje, štavljenje

dužina prebiralice = 15,5 cm
dužina mijeha = 70,5 cm

Et 8183
Zbirka glazbala

Opis

Mišnice se sastoje od tankog štavljenog životinjskog mijeha, drvenih dipli, puhalice i kolutova koji zatvaraju rupe mješine. Na prebiralici od dipli su probušenje rupice za prebiranje prema rasporedu 6:3. Piskovi, koji se nalaze unutar kutla su od trske.

Ukratko

U Brestu u Istri se kaže kako „svirač svira na meh“ te svirajući mora neprestano puhati jer na njegovoj puhalici nema zaklopca stoga otvor na cijevi zatvara jezikom. S tri prsta desne ruke prebire po gornjim rupicama rupicama, dok s malim prstom prebiralicu pridržava. Također, s tri prsta lijeve ruke prebire po doplama dok malim prstom lijeve ruke podupire prebiraljku a katkad i zatvara lijevu rupicu s donje strane (prema Širola 1937).