Mijeh - mješina
Otišić, Vrlika - 1. pol. 20. st.
drvo, ovčja koža

dužina diple = 23,5 cm
mijeh = 30 x 61 cm

Et 24161
Zbirka glazbala

Opis

Mijeh, miješina se sastoji od ovčje kože na koju su utaknuti drvene diple, dva kola (okrugle drvene ploče) na dnu i neposredno uz gornji kraj te sa svake strane gornjeg kola po jedan drveni roščić. Jedini ukras je antropomorfni lik na glavi dipala i gotovo neprimjetne ravne linije na cijevi dipala i drvenim pločama; na gornjoj strani cijevi svirale načinjeno je šest blagih udubljenja za prste svirača.