Krupna svirala
Viljevo, sredina 19. st.
Roko Djakovac
drvo (bazga)
rezanje, tesanje, paljenje, bušenje

dužina = 44 cm

promjer = 3,5 cm
dužina od brida do kraja instrumenta= 38,2 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 18,2 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,8 do 1,7 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

POH-449/1920
Zbirka Franje Ksavera KuhačaOpis

Krupna svirala je izrađena iz jednog komada drveta. Nakon što se pronađe odgovarajući komad drveta koji se oblikuje tesanjem, izrežu se pisak i rupice za prebiranje. Na ovoj je svirali izbušeno šest rupica za prebiranje a uz svaku je upisan ton koji se na njima proizvodi - od višeg prema nižim tonovima (Fis - prazna; E; D; C; H; A; G).
Rupice za prebiranje su bušene i paljene.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-44_krupna_svirala_-_viljevo/449.mp3

Ukratko

Krupna svirala ima nešto dublje tonove od obične svirale. Ovo je glazbalo Kuhač dobio od Roka Djakovca iz Viljeva koji je sviralu sam izradio i svirao je najčešće tijekom odlaska na ispašu s konjima i kravama.