Krupna svirala
Viljevo, sredina 19. st.
Roko Djakovac
drvo (bazga)
tesanje, bušenje, paljenje

dužina = 38 cm

promjer = 3,5 cm
dužina od brida do kraja svirale = 33,2 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 11,8 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,7 do 1,9 cm

Zvučni zapis: Stjepan Večković, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

POH-450/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Drvena krupna svirala je napravljena tehnikom tesanja, dok je cijev unutar svirale izbušena svrdlom. Svirala je jednostavna i bez ornamenata, a prema Kuhačevim podatcima ugođena je u A-duru. Na rupicama za prebiranje je Kuhač napisao imena tonova koji se na njima proizvode - od višeg prema nižim tonovima (Gis - prazna; Fis; E; D; Cis; H; A).
Rupice za prebiranje su bušene i paljene.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-11_krupna_svirala_(viljevo)/14 - krupna svirala (viljevo) - 450.mp3

Ukratko

Ovakove su se krupne svirale koristile kao pastirsko glazbalo. Sviralu je izradio Roko Djakovac iz Viljeva u Slavoniji te ju je darovao Kuhaču za njegovu Zbirku. Luknjice, ili otvori za prste su jajasta oblika, Kuhač bilježi kako takav oblik rupica za prebiranje navodi na: "mnogoljetnu praksu naših svirača, jer je takve jajaste luknjice najlakše prstom zatvoriti pa tim zapriečiti izlaz zraka." (Kuhač 1877: 9)