Svirala - šaltva
Komendanović, Ivan
Aljmaš, 1. pol. 19. st.
drvo
kalanje, tesanje, bušenje, rovašenje

dužina = 44 cm

promjer = 2 cm
duljina od brida do kraja svirale = 41,5 cm
duljina od brida do prve rupice za prebiranje = 18 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 3,5 cm

POH-454/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Šaltva je jednocijevna okomita otvorena flauta s unutarnjim zrakovodom i šest rupica za prebiranje. Ukrašena je tehnikom rovašenja geometrijskim, cvijetnim i biljnim motivima, kojima su dodana dva malena metalna pozlaćena obruća koja se nalaze na donjem dijelu svirale.

Ukratko

Šaltva je vrlo lijepo i bogato ukrašena, Kuhač ju je dobio od pastira Ivana Komendanovića iz Aljmaša i naknadno na nju napisao neke nazive tonove. Na trećoj je rupici upisano Ais; zatim Gis, pa Fis (od višeg prema nižim za cijeli stupanj).