Svirala - kaval
Slovačka, 2. pol. 19. st.
drvo
rezanje, tokarenje, paljenje

dužina = 32,5 cm

promjer = 1,50 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,5 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

POH-459/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Kaval je bogato ukrašen rezbarenim krugovima. Rupice za prebiranje su nešto bliže raspoređene od ostalih svirala, a na svirali je zalijepljen papirić s natpisom:
"Zaklišena svirala (bugar. Kaval) iz Slovačke"

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-47_svirala_-_kaval/459.mp3

Ukratko

Ispod svake rupice za prebiranje je Kuhač upisao nazive tonova A; G; F; Es; D, C, B. Sviralo je namijenjeno za pastirsku glazbu.