Svirala sa čulom - Šaltva sa čulom
Tovarnik, Srijem, sredina 19. st.
drvo
rezanje, tokarenje, bušenje

dužina: 136 cm
dužina između rupica za prebiranje: cca 2,5 cm

Zvučni zapis: Stjepan Večković, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

POH-442/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Svirala s čulom je dugačka svirala izrađena iz drveta. Ima šest rupica za prebiranje i rupicu za oktavu koja se nalazi na donjoj strani svirale. Svira se na način da je svirač položi na zemlju dok s druge strane lagano upuhuje zrak. Svirale najčešće izrađuju i sviraju pastiri.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-9_saltva_(tovarnik)/17 - šalva (tovarnik) - 442.mp3

Ukratko

Ovu je sviralu Kuhaču darovao gospodin Bogetić, kapelan u Starom Jankovcu, 1875. godine.
"Svirale i šaltve su ponajbolje rasprostranjene u južnih Slovjena, jer ti ne ima sela od Balkana do jadranskog mora pa do Karpata, u kojem ih na stotinu ne bi našao. Svirati u sviralu u naroda je našega tako obćenita umieća, da se čudi kad čuje ili vidi, da kakav gospodin ili strani čovjek toga ne zna." (Kuhač 1877: 12).