Tambura - primašica
Ivan Veizer, glazbalar
Zagreb, 2. pol. 19. st.
drvo (šljiva, lipa, javor, jela)
obrtnički rad

 

dužina = 53 cm
dužina vrata = 39,2 cm
dubina tijela = 5 cm
dužina kobilice = 4 cm
glasnjača = 9 x 14,8

 

POH-443/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

 

Opis

Tambura primašica je izrađena iz nekoliko različitih komada drveta: zvekalo i ručica su od javorovine i šljivovine, hvataljka od lipova drva, a glasnjača od jelova drva. Tamburica ima četiri ključa (čivije) za četiri žice.

Ukratko

Tamburu primašicu je izradio Ivan Veizer, "slavni naš zagrebački tanburar" (Kuhač, 1877:69). Način na koji se ona svira također je opisan u "Prilogu...": "Tanburajući drži se tanburica kao i bisernica. Prva iliti najkrupnija žica ne dira nigda ili malo kada, to jest samo onda, kada hoće tanburaš sazvuke (akorde) izvoditi; onda ju pako hvata malim prstom." (ibid.).