Nedovršeni korpus tambure
Osijek, 2. pol. 19. st.
drvo
rezanje, tesanje, rezbarenje, dubljenje

 

dužina = 63,5 cm
korpus = 10,1 x 15,8 x 6,5 cm
dužina vrata = 48 cm

 

POH-448/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

 

 

Opis

Nedovršen korpus tambure, bez glasnjače ogledni je primjerak načina na koji se izrađivala tambura. Na tamburi je napisano - ovako je pričvršćena ručica na zvekalo (napisao je Kuhač).

Ukratko

Korpus (zvekalo) i vrat (ručica) se izrezuju iz jednog komada drveta. Tako izrađene tambure su kvalitetnije od onih gdje je vrat priljepljen uz korpus jer su iz jednog komada. Za to je potrebna određena vještina i znanje. Odabrani komad drveta je dubljen dlijetom na pravu, željenu veličinu nakon čega se drvo uz pomoć rašpe (turpije) "izgladjuje". Tambure se obično izradjuju od drva javora, šljive ili lipe.