Tambura - šargija
Bosna, 2. pol. 19. st.

drvo
tesanje, rezanje, rezbarenje, paljenje

 

dužina instrumenta = 89 cm
dužina vrata = 51,5 cm
korpus = 16,50 x 36,70 cm
dužina od prvog ključa do kraja instrumenta = 75,2 cm
dužina od prvog ključa do konjića = 64.5 cm

 

Et 13388
Zbirka glazbala

Opis

Šargija je vješto napravljena, korpus i vrat iz jednog, a glasnjača iz drugog komada drveta. Na dugom vratu su pragovi izrađeni od mesinganih žica dok su na njegovu kraju četiri ključa za navijanje i vezanje žica koje nad trupom prelaze preko konjica.

Ukratko

Šargija je vrsta tambure slična bugariji samo većih dimenzija. Uz nju se ponekad pleše, a svirač na šargiji se zove šargijaš. Šargije u fundusu Etnografskog muzeja predstavljaju turski utjecaj, vrlo su vješto i kvalitetno napravljene i rad su majstora od zanata. Šargija četverožica se svirala uz malu dvožicu, baš kao i bugarija koja se svirala uz manju tamburu, pa je uz ovu šargiju u kataloškoj kartici još stavljen naziv bugarija.