Korpus za tamburu / zvekalo za tamburu
Osijek, sredina 19. st.
drvo, dubljenje

 

visina = 26 cm
širina = 11,8 cm
dubina = 7,5 cm

 

POH-413/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Zvekalo se izrezuje iz jednog komada drveta. 

Ukratko

"Tamburaru je prvi posao izdubljanje zvekala, što obavlja uzimljuć komad suha drva prema dužini i debljini zvekala, onda nacrta na onom zvekalo, pa ga izdube šupljim dljetom..(..) Izdubivši zvekalo uobličava onda drvo, izgladjuje ga turpijom, pak izdjelava ručicu. " (Kuhač 1877: 65)