Dude
nepoznato mjesto, 1. pol. 19. st.
drvo, koža
bušenje, tokarenje, štavljenje

dužina mijeha = 60 cm
dužina trubnje = 69,4 cm

POH-430/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Dude su aerofono glazbalo koje se sastoji od mješine, puhalice, karaba i berde.
Mješina je izrađena od životinjske kože. Vanjska strana kože je okrenuta prema unutra pa upuhnuti zrak udara u glatke stijenke. Mješina ima tri rupe u koje su utaknute karabe, berde i puhalica. Berde su napravljene iz tamnog drveta. Glazbalu nedostaju nedostaju puhalica, prebiralica i rog.

Ukratko

Dude su se koristile baš kao i gajde, tijekom svadbe, te kod svih ostalih svjetovnih svečanosti. Tijekom crkvenih svečanosti su se gajde i dude ponekad svirale u crkvi. Kasnije su ih po gradovima i većim mjestima zamijenile orgulje.