Gajde
Manojlo Vujanić

Kistanje - 1928. g.
drvo (klen), kozja koža
rezanje, paljenje, bušenje, dubljenje, rezbarenje, štavljenje

dužina prebiralice = 17 cm
dužina kutla = 8 cm
dužina puhalice = 11,2 cm

Et 7176
Zbirka glazbala

Opis

Gajde su izrađene od kozje mješine s drvenim djelovima od klenovine. Sastavni dijelovi gajda su "mješina", "diple" koje se sastoje od dvocijevne prebiralice i kutla, tri drvena "kola", dva "zuba" i drvena puhalica "dulac". Na prebiralici su izbušene rupice za prebiranje (6:2).

Ukratko

Gajde su otkupljene su na "vašaru" u Zagrebu, a izradio ih je Manojlo Vujanić iz Kistanja. Diplači iz Kistanja drže mješinu pod lijevim pazuhom. Ruke namjeste na prebiraljku tako da desna sa svoja tri srednja prsta prekrije gornje, a lijeva donje rupice za prebiranje. Ukoliko sviraju dvoje ili više svirača prije početka svirke namještaju tonove obiju glazbala na prebiralici u razmaku kvinte i u jednoglasju. (prema Širola, 1937)