Gajde
Sv. Nikola - 2. pol. 19. st.
drvo, janjeća koža
rezanje, tokarenje, rezbarenje, paljenje, štavljenje

dužina prebiralice = 19 cm
dužina rožića = 6 cm
dužina tuljca = 5,2 cm
dužina berde = 63,5 cm
dužina mijeha = 51 cm

Et 4081
Zbirka glazbala

Opis

Mijeh ovih gajdi je izrađen od janjeće kože. Na mijeh se nadovezuju karabe (prebiralice, rog i tuljac od kojih je svaki izrađen iz druge vrste drveta), berde i dulac. Berde su tokarene i sastavljene od tri dijela s mjedenim obručima i rogovinom. Prebiralica ima sedam rupica za prebiranje.

Ukratko

Gajdaši u istočnoj Makedoniji mješinu drže pod lijevim pazuhom. Širola bilježi kako su tamo gajde „narodna sirotinjska svirala“ te kako u gajde sviraju seljani i odrasli čobanu na sirotinjskom veselju. (prema Širola, 1937)