Gajde
Livno, 1. pol. 20. st.
drvo, kozja koža
rezanje, rezbarenje, štavljenje

dužina dipla = 24 cm
dužina mijeha = 55 cm

Et 8188
Zbirka glazbala

Opis

Gajde se sastoje od mješine izrađene od kozje kože, drvenih dipli i drvene puhalice u koju se upuhuje zrak u mješinu. Dio gdje su bile rupe od nogu koze je zatvoren drvenom okruglom dašćicom i svinjskim zubom. Rupice za prebiranje na diplama su u omjeru 6:6.

Ukratko

Na Livanjskom polju se sviralo u gajde za vrijeme vjenčanja.