Svinjarski rog
Lipik - 1. des. 20. st.
drvo (vrba), kora drveta
rezanje, obrada nožem

dužina = 30 cm

Et 719a
Zbirka glazbala

Opis

Svinjarski rog  je aerofono glazbalo koje su najčešće izrađivala djeca i pastiri čuvajući svinje na paši. Ovaj je rog izrađen od zelene vrbine kore spiralno smotane. Izrađuju se samo u proljeće.

Ukratko

Svinjarski rog  su koristila djeca na paši čuvajući svinje. Upuhujući u tanji dio roga, zvuk koji bi proizvodili bio je namijenjen da signaliziraju pokret, prema šumi ili povratak u staje, te za zabavu. Ovakvi su se rogovi radili kako bi si mali pastiri i pastirice prikratili vrijeme na paši.