Truba - Trublja
Kraljev Vrh, 1860. g.
drvo, šiba (vrba)
tesanje, kalanje, rezanje, spajanje

dužina = 69 cm
promjer otvora 1 = 9 cm
promjer otvora 2 = 3 cm

POH-435/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Truba (trublja) je izrađena iz jednog komada drveta, oblika izdužena konusa i s usnikom. Učvršćena je obručima od kalane vrbove šibe koji su ravnomjerno raspoređeni na 10 mjesta.

Ukratko

Prema Kuhačevim bilješkama radi se o bojnoj trublji koja je nešto starija od trublje pod. inv. br. POH-431/1920 i koja se koristila najviše u boju ili da "narod upozore, e će sada nešto proglasiti" (Kuhač 1878: 31). Ovakvih truba ima "..u svih južnih Slovjena...Koliko ja znam najviše ih ima po Hrv. Zagorju, a nalazi se više manje po svih hrvatskih prigorjih, gdjeno je zovu "trubmenta" ili "trumbeta" (ibid.).