Gusle

Pavao Treporić
Prnjavor, 1830. g.
drvo (javor), koža
tokarenje, rezbarenje, štavljenje

 

dužina instrumenta = 60 cm
korpus = 17 x 25 cm
dužina vrata = 35 cm

 

POH-416ab/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Vrat i korpus ovog glazbala je izrađen iz jednog komada javorova drveta, dok je preko korpusa prevučena koža (obično ovčja ili zečja).

Ukratko

Guslama se obično prate pjesme recitativnog karaktera, junačke i epske pjesme. Kuhač u svojim bilješkama spominje i prosjačke pjesme svirane na guslama čime nas upućuje na kontekst i samog izvođača. Najstariji nama poznat tip gusli radio se upravo iz javorova drva stoga Kuhač bilježi kako stare pjesme narodne spominju uvike "gusle javorove".