Gusle
Otoci, 2. des. 20. st.

drvo
rezanje, dubljenje, bušenje, rezbarenje

 

dužina instrumenta = 62,5 cm
dužina vrata = 36 cm
širina korpusa = 26,5 cm

dužina od prve čivije (ključa) do kraja instrumenta = 49 cm
dužina od drugog ključa do kraja instrumenta = 54 cm
dužina kraće strune = 38,5 cm
dužina duže strune = 43,5 cm

 

Et 11364
Zbirka glazbala

Opis

Gusle su izrađene iz jednog komada tamnoga drva. Na vrhu vrata su dvije rupe za dvije "čivije" (ključa) na koji su vezane strune. Strune su se obično radile od konjske dlake, međutim originalne strune nedostaju, a zamijenjene su jednom plastičnom. Preko korpusa je nategnuta koža na kojoj su izbušene rupice.

Ukratko

Guslari su bili pjevači koji su pjevanje epskih pjesama pratili svirkom na guslama, a njihovo pjevanje recitativnog značaja djelovalo je uzvišeno i svečano, što je odgovaralo sadržaju junačkih pjesama (Vojnović Traživuk, 2015).