Gusle
Obrovac, 1977. g.

drvo, koža, vuna, struna
rezanje, tesanje, rovašenje, rezbarenje, crtorez

 

dužina instrumenta = 74,8 cm
dužina vrata = 44,1 cm
dužina korpusa = 31 cm
dužina od prvog ključa do dna instrumenta = 60,5 cm
dužina struna od prvog ključa = 53 cm
dužina gudala = 61,5 cm

 

Et 27582ab
Zbirka glazbala

Opis

Dvostrune gusle su izrađene iz svijetlog drveta, kruškolikog korpusa i duga vrata koji je na vrhu ukrasno savijen u obliku glave divokoze. Preko korpusa je napeta obrađena životinjska koža učvršćena drvenim "klincima" plosnatih glavica. Na koži je probušeno pet manjih rupica raspoređenih u obliku romba. Ključevi na gornjem dijelu vrata su drveni, valjkasta oblika, s četvrtastim proširenjima poput letnih pera na jednom kraju. Žice su od dva snopa bijele konjske strune, napete od ključeva pa preko konjića na korpusu do čunjastog proširenja na kraju gusala gdje su privezane za čvrstu šarenu prugastu debelu uzicu (crven-bijeli-plavi) koja se veže za gusle.

Ukratko

Na središnjem dijelu korpusa sa stražnje strane urezan je veliki križ s nasuprotnim kukama u krugu cik-cak linije. S jedne strane križa bockanjem je urezano "R.S.I.Z.K. OD S.I.Z. OBROVAC", a s druge "OBROVAC DECEMBRA 1977". Naokolo su urezani nizovi koncentričnih krugova.


Na dijelu korpusa koji se širi prema vratu urezana je šesterokraka rozeta u krugu koji s unutrašnje strane ima urezane trokutiće u nizu. Plastično oblikovana životinjska glava (divokoza) ima urezane oči i trepavice, četvrtasta uha i valovitu grivu; na bogato ornamentiranom vratu glazbala su elementi pasjeg skoka, kose crtice, kvadrati i oblici slova X.