Gusle
Tomislav grad, 2. des. 20. st.

drvo, koža
rezanje, dubljenje, rezbarenje, bušenje, štavljenje

 

dužina instrumenta = 81 cm

dužina vrata = 48,5 cm

širina korpusa = 32 cm

dužina od ključa do dna instrumenta = 60,8 cm
dužina strune = 57 cm

dužina gudala = 46 cm

 

Et 10535ab
Zbirka glazbala

Opis

Jednostrune gusle s gudalom izrađene iz jednog komada drveta. Vrlo su bogato ukrašene rezbarijama i paljenjem. Na vrhu vrata su izrezbarene tri glave, dvije ljudske i jedna životinjska. Na vrhu vrata je izbušena jedna rupa za jednu "čiviju" (ključ). Preko korpusa je nategnuta koža po kojoj je probušeno nekoliko rupica. Koža je zabijena za korpus malenim čavlićima.