Gusle
Srbija, 1860. g.
drvo
rezanje, dubljenje, savijanje

 

dužina instumenta =73 cm

 

POH-418/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

 

 

Opis

Vrat i korpus gusli izrađeni su iz jednog komada drveta, te obojani crvenom bojom. Na vratu su urezane crne užežene točke (mrlje) dok je na gornjem dijelu vrata izrezbarena glava rode s dugim kljunom. Umjesto očiju umetnuta su dva porculanska čavlića.