Dvojnice - dvojke
Nebojan, Petrinja, sredina 20. st.
drvo
piljenje, tesanje, bušenje, rezbarenje

dužina = 37,3 cm
širina gornjeg dijela = 4 cm
širina donjeg dijela = 6,5 cm
dužina od brida po prve rupice za prebiranje = 17,8 cm
dužina od brida do kraja svirale = 33 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

Et 20392
Zbirka glazbala

Opis

Dvojke, dvocijevna monoksilna labijalna svirala izrađena iz četvrtasto otesanog komada drveta kroz koji su provrtane dvije cilindrične cijevi što se prema krajevima razilaze. Raspored rupica za prebiranje je 4:3.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-40_dvojnice_-_nebojan/20392.mp3

Ukratko

S gornje strane svirale, na mjestu gdje se upuhuje zrak, cijevi su zatvorene drvenim čepovima koji imaju proreze kroz koje prolazi struja zraka i odbija se o bridove dviju četvrtastih rupica na gornjoj strani svirale. Razmak između cijevi prema kraju postaje sve veći.

Slični instrumenti