Dvojnice
Zavalje, okolica - 1. pol. 20. st.
drvo 
tesanje, bušenje, dubljenje, rezbarenje

dužina = 34 cm
širina gornjeg i donjeg dijela = 4 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 18,1 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,6 do 1,8 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

Et 1474
Zbirka glazbala

Opis

Dvojnice, labijalna monoksilna dvocijevna svirala izrađena iz jednog komada svijetloga drva. Na gornjem dijelu su izbušene i paljene rupice za prebiranje prema rasporedu 4:3. Ornament je geometrijski (pravilan), izrađen pomoću šestara.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-26_dvojnice_-_zavalje/1474.mp3

Slični instrumenti