Dvojnice
Kistanje, 1. pol. 20. st.
drvo
rezanje, bušenje, urezivanje

dužina = 34,50 cm
širina gornjeg dijela = 3,5 cm
širina donjeg dijela = 4,9 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 19,8 cm
dužina između rupica za prebiranje = 1,6 do 1,8 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

Et 7274
Zbirka glazbala

Opis

Dvojnice, dvocijevna labijalna monoksilna svirala izrađena iz jednog komada drveta s rupicama za prebiranje prema rasporedu 4:3. Ukrašene su s dvije rozete složene od po četiri urezana koluta, na gornjem kraju polurozeta.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-31_dvojnice_-_kistanje/7274.mp3

Slični instrumenti