Dvojnice
Vališ selo, 1895. g.
drvo
rezanje, tokarenje, bušenje, rezbarenje

dužina = 46,5 cm,
širina donjeg dijela = 6,8 cm
širina gornjeg dijela = 3,7 cm

Zvučni zapis: Stjepan Večković, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

Et 10549
Zbirka glazbala

Opis

Dvojnice, dvocijevna monoksilna labijalna svirala izrađena iz jednog komada drva. Raspored rupica za prebiranje je 4:3, a gornji je dio bogato ukrašen ornamentima.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-5_dvojnice_(valis_selo,_slunj)/8 - dvojnice (vališselo, slunj) - 10549.mp3

Ukratko

Vališ Selo je nakon 1900 dobilo naziv Cetin-grad (1910-1971) zatim Cetin Grad (1981-1991) da bi ga danas poznavali kao Cetingrad. Smješten je na granici s BiH. Dvojnice su se i ovdje koristile kao pastirsko glazbalo koje su izrađivali sami pastiri ili seljaci.

Slični instrumenti