Dvojnice
Sibinj, 2. pol. 19. st.
drvo
tesanje, rezanje, bušenje, paljenje rezbarenje

dužina = 23,30 cm
širina gornjeg dijela = 2,8 cm
širina donjeg dijela = 4,4 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 12 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,2 do 1,4 cm

Et 2471
Zbirka glazbala

Opis

Dvojnice - labijalna monoksilna dvocijevna svirala izrađena iz jednog komada drveta. Rupice za prebiranje su izbušene prema rasporedu 4:3. Dvojnice su male i jednostavno ukrašene s nekoliko paljenih i urezanih šara.

Slični instrumenti