Dvojnice
Simo Vuković
Bizovac, Valpovo, sredina 19. st.
drvo (javor)
tesanje, bušenje, piljenje

dužina = 36,50 cm
širina gornjeg dijela = 2,80 cm
širina donjeg dijela = 6,80 cm
dužina od brida do kraja svirale = 33,3 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 19,2 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 2 cm

POH-462/1920
Zbirka Franje Ksavera Kuhača

Opis

Dvojnice su aerofono glazbalo izrađeno iz jednog komada drva javora, bukve ili hrasta. Nakon što se drvo četvrtasto isječe, svrdlom se po dužini izbuše dvije cijevi za zrak. "Kod toga valja pohvaliti vještinu našega naroda jer često ni tokaru uza svakojako oružje ne podje za rukom, da cievi ravno probuši, dočim naš seljak kod toga ne ima ničega do svog svrdlića" (Kuhač 1878: 1). Na jednoj su cijevi probušene četiri a na drugoj tri rupice za prebiranje. Glazbalo je ugođeno u B.

Ukratko

Glazbalo je izradio i Kuhaču darovao Simo Vuković iz Bizovca u Slavoniji, za kojeg Kuhač bilježi da je bio vrlo vješt glazbenik koji je svirao da se činilo kako "tri svirača zajedno sviraju" (Kuhač 1878:1).
Na dvojnicama je napisano:
"dvonjače iz Bizovca u Slavoniji Simo Vuković"

Slični instrumenti