Dvojnice 
Dalmacija, 2. pol. 19. st.
drvo (bukva) 
rezanje, tokarenje, bušenje, rezbarenje

dužina = 32,5 cm
širina gornjeg dijela = 4 cm
širina donjeg dijela = 6,4 cm
dužina od brida do kraja instrumenta = 25,5 cm
dužina od brida do prve rupice za prebiranje = 15,8 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,6 do 1,9 cm

Et 2/7769
Zbirka glazbala

Opis

Dvojnice, monoksilna labijalna svirala izrađena iz drva mlade bukve i vrlo bogato ukrašena rezbarijama. Rupice za prebiranje su bušene i paljene s prednje strane po sistemu 4:3.

Ukratko

Dvojnice su se svirale kao pastirsko glazbalo – vrlo važan dio pribora koji su pastiri koristili na pašnjacima udaljenim od kuće. Na njima se uvijek sviralo dvoglasno zbog čega je na jednoj cijevi jedna rupica više.

Slični instrumenti