Dvojnice - dvojki
Laz Bistrički - 1. pol. 20. st.
drvo
tesanje, piljenje, bušenje, paljenje

dužina = 43
širina gornjeg dijela = 4,5 cm
širina donjeg dijela = 5,5 cm
udaljenost od brida do prve rupice za prebiranje = 25 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,5 do 1,7 cm

Zvučni zapis: Lana Moslavac, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

Et 3975
Zbirka glazbala

Opis

Dvojnice - dvojki, labijalna monoksilna dvocijevna svirala izrađena iz jednog komada drveta. Rupice za prebiranje su bušene prema sistemu 5:4. Ukrašene su paljenim (užeženim) šarama.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-30_dvojnice_-_laz_bistricki/3975.mp3

Ukratko

Svirala je kupljena za Muzej na Kaptolu u Zagrebu kao suvenir.

Slični instrumenti