Dvojnice - njakara
Marin Žuvela

Vela Luka, Korčula, 2. pol. 19. st.
drvo
rezanje, tokarenje, bušenje, bockanje, rezbarenje

dužina = 25,5 cm
širina donjeg dijela = 4,4 cm
širina gornjeg dijela = 4,5 cm
dužina od brida do donjeg dijela = 23,5 cm
udaljenost od brida do prve rupice za prebiranje = 13,1 cm
udaljenost između rupica za prebiranje = 1,2 - 1,5 cm

Zvučni zapis: Stjepan Večković, svirano na opisanom glazbalu iz fundusa

Et 10601
Zbirka glazbala

Opis

Njakara, dvocijevna labijalna svirala izrađena iz jednog komada drveta. Svaka cijev ima svoj pisak i izbušene rupice za prebiranje prema rasporedu 4:3. Bogato je ukrašena rezbarijama, u obliku biljnih i geometrijskih motiva.

Snimka

sekundarna/fonoteka/2017/az-7_dvojnice,_njakara_(vela_luka,_korcula)/10 - dvojnice, njakara (vela luka, korčula) - 10601.mp3

Ukratko

Bogati ornament ovog glazbala predstavlja motiv list vinove loze i grozd. Na glazbalu je izrezbareno ime osobe koja ga je izradila: MARIN ŽUVELA te lokalitet sa stražnje strane svirale VELA LUKA. Sa stražnje strane glazbala je također izrezan naziv sorte vinove loze iz čijeg je drveta napravljena svirala: ZELENIKA.

Slični instrumenti