Dvocijevne svirale

Dvocijevne svirale tipa flaute u pojedinim krajevima dobivaju razne nazive: dvojnice, dvojke, volarice, vidulice, duplice i slično. Izrađene su iz jednog komada drveta javora, šljive, klena ili bazge, unutar kojeg su izbušene dvije paralelne cijevi s rupicama za prebiranje. Vrlo su često bogato ukrašene rezbarenjem, paljenjem, rovašenjem ili bocanjem, a ornamenti su uglavnom geometrijski (polukrug, crta, kosa crta i slično). Dvocijevne svirale koristile su se kao solistička glazbala i najčešće ih je čovjek svirao za sebe, čuvajući stoku na ispaši ili u vrijeme dokolice.

Sluškinja je glazbalo zanimljiva naziva koje se nekad izrađivalo u Hrvatskom zagorju. Izgledom je slična dvojkama, ali za razliku od njih, sluškinja na lijevoj strani nema rupica dok se na desnoj strani nalazi šest rupica za prebiranje (Et 214). Nešto noviji su oblici dvojnica sa sedam ili devet rupica za prebiranje (4:3 ili 5:4) koje su žveglari (graditelji žveglica svih oblika jednocijevnih i dvocijevnih svirala) u Lazu zvali dvojka na sedam vrti ili dvojka na devet vrti (Širola, 1932: 155)

Predmeti